Jeden procent podatku dla Spojrzenia Pomoc dla osb z problemami wzrokowymi

Spotkanie rekrutacyjne do projektu "Kształcimy się aby wspierać innych"

Nr projektu 2019-1-PL01-KA104-063016, tytuł projektu: „KSZTAŁCIMY SIĘ ABY WSPIERAĆ INNYCH”, beneficjent projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabo Widzących "Spojrzenie".

 

Zarząd Stowarzyszenia „Spojrzenie” zaprasza na spotkanie rekrutacyjne do projektu "Kształcimy się aby wspierać innych", które odbędzie się: 07.11.2019 , Dziewanny 24, sala 18.

 

Informacje na temat projektu:

 

Projekt "Kształcimy się aby wspierać innych" skierowany jest do grupy 13 osób, kadry zaangażowanej w niezawodową edukację dorosłych Stowarzyszenia na Rzecz Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabo Widzących "Spojrzenie" w Łodzi.

 

Cel szczegółowy 1: Wzrost jakości działań statutowych w zakresie edukacji oraz modernizacja i indywidualizacja wsparcia osób o specjalnych potrzebach.

Cel szczegółowy 2: Wzrost kompetencji językowych o 20% kadry Stowarzyszenia poprzez udział w szkoleniach zagranicznych.

Cel szczegółowy 3: Wzrost świadomości znaczenia umiędzynarodowienia działalności stowarzyszenia dzięki realizacji projektu.

Realizacja projektu przewidziana jest na okres 2 lat od 01.06.2019.

 

Działania projektowe:

- rekrutacja

- przygotowanie językowo-kulturowe

- mobilności:

1) czterodniowe szkolenie typu job shadowing w Norwegii - 3 osoby

2) kursy z zakresu metodyki edukacji włączającej oraz edukacji osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Hiszpanii i Francji - 6 osób

3) kurs języka angielskiego w Wielkiej Brytanii - 2 osoby

4) kurs języka włoskiego we Włoszech - 2 osoby

Script logo