Jeden procent podatku dla Spojrzenia Pomoc dla osb z problemami wzrokowymi

Konferencja Tyfloedukacja

Zaproszenie na konferencję

TYFLOEDUKACJA
- diagnoza i funkcjonowanie osób słabo widzących i niewidomych.

Łódź, 24 marca 2017 r. w godz. 11.00 - 15.00

 

Konferencja odbędzie się w ramach Drzwi Otwartych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 6 (Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych) w Łodzi przy ul. Dziewanny 24, we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabo Widzących „SPOJRZENIE”.

 

Tematyka konferencji:

  • Wczesna diagnoza i terapia dzieci od 0 - 7 lat.
  • Specyfika funkcjonowania uczniów słabo widzących i niewidomych -charakterystyka psychologiczna.
  • Funkcjonowanie wzrokowe uczniów słabo widzących - aspekty medyczne, następstwa funkcjonalne najczęściej występujących schorzeń wzrokowych.
  • Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia - warsztaty.
  • Specjalistyczne pomoce, sprzęt tyflodydaktyczny, tyflografika - obserwacje zajęć.

 

Prowadzący: lekarz okulista, specjaliści zatrudnieni w Ośrodku: tyflopedagodzy, rehabilitant wzroku, nauczyciel brajla, nauczyciele wczesnego wspomagania rozwoju, psycholog, pedagog.

 

Adresaci konferencji: pracownicy poradni psychologiczno - pedagogicznych, nauczyciele, rodzice i wszyscy zainteresowani.

 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w konferencji.

 

W załączeniu karta zgłoszenia na konferencję.

 

Zapraszamy!

Script logo