Jeden procent podatku dla Spojrzenia Pomoc dla osb z problemami wzrokowymi

Cele i zadania

Film z kampanii społecznej "Zobacz niewidomych - oni nie widzą Ciebie", przygotowany przez Stowarzyszenie "Spojrzenie" i emitowany w TVP

 

 

 

 

Stowarzyszenie „Spojrzenie” od 2000 roku współpracuje i wspiera zadania statutowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Łodzi:

 • zespół wczesnego wspomagania rozwoju
 • przedszkole
 • szkoła podstawowa
 • gimnazjum
 • liceum ogólnokształcące
 • technikum masażu
 • technikum prac biurowych
 • szkoła policealna (zawody: technik administracji i technik tyfloinformatyk)
 • internat

 

Stowarzyszenie:

 1. zapewnia ciągłą i systematyczną opiekę rehabilitacyjną dzieciom i młodzieży z problemami wzrokowymi,
 2. podejmuje działania rehabilitacyjne na rzecz osób tracących wzrok,
 3. organizuje wyjazdy rehabilitacyjne i szkoleniowe zwiększające samodzielność i zaradność życiową osób z uszkodzonym wzrokiem,
 4. realizuje liczne projekty dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabo widzącej oraz ich rodziców, dofinansowane m.in. przez PFRON i RCPS w Łodzi,
 5. w ramach integracji społecznej organizuje imprezy sportowo-rekreacyjne i kulturalne.

 

Stowarzyszenie „Spojrzenie” za działania prowadzone na rzecz osób niewidomych i słabo widzących otrzymało pozytywne rekomendacje od:

 1. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział w Łodzi
 2. Polskiego Związku Niewidomych – Okręg Łódzki
 3. Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Łodzi
 4. SOSW Nr 6 w Łodzi (Łódzkie Szkoły dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących).

 

Działalność Stowarzyszenia „Spojrzenie” jest możliwa dzięki darowiznom pochodzącym od osób fizycznych i instytucji.

Script logo