Wsparcie - Stowarzyszenie Spojrzenie
Jeden procent podatku dla Spojrzenia Pomoc dla osób z problemami wzrokowymi

Wsparcie

Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabo Widzących „Spojrzenie” realizuje projekt pn. „WSPARCIE”, polegający na dofinansowaniu do dożywiania niepełnosprawnych uczniów w okresie styczeń 2017 r. - czerwiec 2017 r.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków finansowanych Fundacji PKO Banku Polskiego.

Script logo