Włączeni ruchowo i społecznie - Stowarzyszenie Spojrzenie
Jeden procent podatku dla Spojrzenia Pomoc dla osób z problemami wzrokowymi

Włączeni ruchowo i społecznie

Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabo Widzących „Spojrzenie” realizuje projekt pn. „WŁĄCZENI RUCHOWO I SPOŁECZNIE”, polegający na zorganizowaniu i przeprowadzeniu obozu zimowego w Zakopanem dla 15. niepełnosprawnych uczniów, w okresie 23 styczeń 2017 r. - 28 styczeń 2017 r.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków finansowanych Fundacji PKO Banku Polskiego.

Script logo