Start 3 - indywidualne zajęcia usamodzielniające - Stowarzyszenie Spojrzenie
Jeden procent podatku dla Spojrzenia Pomoc dla osób z problemami wzrokowymi

Start 3 - indywidualne zajęcia usamodzielniające

 

Od 1 kwietnia 2017 r. rusza drugi etap realizacji projektu. Zajęcia usamodzielniające będą trwały do 31 marca 2018 r., z przerwą wakacyjną w lipcu i sierpniu.

Zajęcia indywidualne dla uczestników projektu będą trwały do 22 czerwca 2017 r. Kontynuacja zajęć od września 2017 r.

 

Zobacz także:
Harmonogram działań w projekcie
Harmonogram działań w projekcie: II etap

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabo Widzących „Spojrzenie” w Łodzi informuje, że od dnia 06 maja 2016 realizuje projekt pn. „Start 3 - indywidualne zajęcia usamodzielniające”, którego celem jest zwiększenie samodzielności 18. osób niewidomych i słabo widzących w wieku 6 - 24 lata.

 

W ramach projektu, w siedzibie Stowarzyszenia „Spojrzenie” realizowane będą od 01 czerwca 2016 roku do 31 marca 2018 roku indywidualne zajęcia z beneficjentami z zakresu: nauki pisma brajla, orientacji przestrzennej, rehabilitacji wzroku, wsparcia psychologicznego, terapii pedagogicznej, elementów gospodarstwa domowego, czynności dnia codziennego oraz zajęcia z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania i sprzętu komputerowego dostosowanego do potrzeb osób słabo widzących i niewidomych.

 

Szczegóły dotyczące rekrutacji beneficjentów można uzyskać do dnia 27 maja 2016r., składając zapytanie na adres mailowy: stow.spojrzenie@gmail.com

 

Sposób i zasady rekrutacji do projektu określa REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU p.n. „Start 3 – indywidualne zajęcia usamodzielniające”. współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dostępny w biurze projektu i na stronie internetowej www.spojrzenie.org.pl.

 

Uwaga: Stowarzyszenie „Spojrzenie” nie zwraca kosztów podróży ani nie zapewnia wyżywienia i noclegów beneficjentom ostatecznym podczas trwania projektu.

91-866 Łódź, ul. Dziewanny 24
tel. 42 657 79 41
e-mail: stow.spojrzenie@gmail.com
www.spojrzenie.org.pl

 

Projekt „Start 3” współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Script logo