Rozumiemy siebie i innych „Biała Laska” - Stowarzyszenie Spojrzenie
Jeden procent podatku dla Spojrzenia Pomoc dla osób z problemami wzrokowymi

Rozumiemy siebie i innych "Biała Laska"

Projekt Rozumiemy siebie i innych „Biała Laska”, dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Łódzkiego

Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabo Widzących „Spojrzenie” w Łodzi, w ramach działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w październiku 2016 r. zorganizuje regionalną  imprezę kulturalną pod hasłem Rozumiemy siebie i innych „Biała Laska”. Uczestnikami imprezy będzie 45 beneficjentów, w tym 25 osób niepełnosprawnych z Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 6 oraz 20 osób ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Klasami Integracyjnymi im. Kazimierza Promyka w Pabianicach.

 

W imprezie będzie brało udział 45 osób, w tym 25 dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku. Uczestnicy niepełnosprawni pochodzą z woj. łódzkiego (powiaty m. in.: m. Łódź, zgierski, brzeziński, sieradzki).

Pełnosprawni rówieśnicy będą poznawać historię pisma punktowego Braille'a, historię rozwoju szkolnictwa dla osób niewidomych i słabo widzących, poznają sposoby komunikowania się ludzi niewidomych ze światem ludzi widzących i ich możliwości funkcjonowania w środowisku ludzi pełnosprawnych. Natomiast dzieci niepełnosprawne będą miały możliwość nawiązania kontaktów interpersonalnych, przełamania własnego lęku przed kontaktami ze zdrowymi rówieśnikami. Dzięki spotkaniu z pełnosprawnymi kolegami, dzieci z dysfunkcją narządu wzroku uświadomią sobie, że nie są gorsze od pełnosprawnych dzieci.

Zaplanowane działanie dla dzieci niepełnosprawnych będzie trwać 6,5 godziny i obejmować będzie obszary:

  1. zwiedzanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 6 w Łodzi, specjalistycznych sal w celu pokazania i przybliżenia pracy tyflopedagogów i rehabilitantów z osobami z dysfunkcją wzroku oraz
  2. zajęcia dydaktyczne w formie edukacyjnej, które odbędą się pod okiem wysoko wykwalifikowanej kadry 8 tyflopedagogów zajmującymi się pracą z dziećmi z dysfunkcją wzroku.
Script logo