Zawodowa Szansa - Stowarzyszenie Spojrzenie
Jeden procent podatku dla Spojrzenia Pomoc dla osób z problemami wzrokowymi

Zawodowa Szansa

Projekt „Zawodowa szansa - podniesienie kompetencji  uczniów z niepełnosprawnością wzrokową” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

 

Projektodawcą i realizatorem projektu było Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabo Widzących "Spojrzenie". Projekt realizowany był we współpracy z Miastem Łódź  - partnerem projektu.
Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany był do 25 uczennic i uczniów technikum masażu i technikum prac biurowych.
Okres realizacji projektu: 01.09.2014 - 30.06.2015.

 

Zadania realizowane w ramach projektu:

 • Zadanie 1
  Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
 • Zadanie 2
  Zajęcia pozalekcyjne z matematyki
 • Zadanie 3
  Zajęcia przygotowujące do matury z języka angielskiego
 • Zadanie 4
  Indywidualne doradztwo edukacyjno - zawodowe wspierające SzOK
 • Zadanie 5
  Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości
 • Zadanie 6
  Zajęcia dostosowujące do potrzeb rynku pracy  - Technik Masażysta
 • Zadanie 7
  Zajęcia dostosowujące do potrzeb rynku pracy  - Technik Prac Biurowych
 • Zadanie 8
  Współpraca z pracodawcami - praktyki zawodowe
Script logo