Start 2 - Stowarzyszenie Spojrzenie
Jeden procent podatku dla Spojrzenia Pomoc dla osób z problemami wzrokowymi

Start 2

Projekt „Start 2 - indywidualne zajęcia usamodzielniające” realizowany był przez Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabo Widzących „Spojrzenie” w Łodzi w terminie 01.04.2012 r. - 31.03.2015 r.

 

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie samodzielności 20 osób niewidomych i słabo widzących w wieku 6-24 lata.

 

W ramach projektu w siedzibie Stowarzyszenia „Spojrzenie”, ul. Dziewanny 24 realizowane są indywidualne zajęcia z beneficjentami z zakresu:

  • nauki pisma brajla,
  • orientacji przestrzennej,
  • rehabilitacji wzroku,
  • wsparcia psychologicznego,
  • terapii pedagogicznej,
  • elementów gospodarstwa domowego,
  • czynności dnia codziennego,
  • zajęcia z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania i sprzętu komputerowego dostosowanego do potrzeb osób słabo widzących i niewidomych.
Script logo