Kształcimy się aby wspierać innych - Stowarzyszenie Spojrzenie
Jeden procent podatku dla Spojrzenia Pomoc dla osób z problemami wzrokowymi

Kształcimy się aby wspierać innych

Kształcimy się aby wspierać innych - podsumowanie projektu.

 

Nasze Stowarzyszenie ubiegało się o przyznanie grantu na realizację projektu w ramach akcji K1 Kształcenie dorosłych programu Erasmus+, ze względu na chęć podniesienia europejskiego wymiaru naszych działań oraz modernizację jakości działalności w zakresie niezawodowej edukacji dorosłych naszego Stowarzyszenia. Odbyło się to dzięki realizacji mobilności zagranicznych.

 

Zrealizowane mobilności spowodowały osiągnięcie rezultatów:

  • zapoznanie kadry stowarzyszenia "Spojrzenie" z systemem i metodyką edukacji niezawodowej dorosłych, uwzględniającej specjalne potrzeby w Hiszpanii i (tm odbyła się jedyna mobilność),
  • zrealizowanie 4 mobilności zakończonych wydaniem zaświadczeń Europass,
  • podniesienie kompetencji językowych o 20% 4 członków kadry Stowarzyszenia "Spojrzenie",
  • nawiązanie współpracy międzynarodowej,
  • podniesienie kwalifikacji zawodowych 4 uczestników mobilności, zwiększających ich szanse na rynku pracy,
  • pozyskanie doświadczeń z zakresu realizacji proj. mobilności przez kadrę Stowarzyszenia"Spojrzenie".

 

Uczestnictwo w szkoleniu poza granicami kraju w środowisku międzynarodowym wpłynęło korzystnie na proces zacieśniania kontaktów międzynarodowych, wzmacniając europejski wymiar naszej instytucji, promując wymianę dobrych praktyk (m.in. w zakresie metodyki edukacji osób dorosłych z dysfunkcjami, w tym narządu wzroku).

Nawiązanie kontaktów międzynarodowych z organizacją szkolącą w Hiszpanii w przyszłości może pozwolić na

  • zakładanie partnerstw strategicznych w zakresie szerzenia dobrych praktyk i wymiany doświadczeń.
  • zapoznanie się z europejskimi wzorcami edukacji niezawodowej dorosłych, systemem wsparcia oraz inkluzji społecznej pozwoli lepiej przygotować Stowarzyszenie "Spojrzenie "do realizacji jego planów strategicznych i zaadaptować w miarę możliwości poznane dobre wzorce na swoim terenie.

 

Script logo