Integracja społeczna niewidomych i słabo widzących - zimowa i letnia impreza turystyczna - Stowarzyszenie Spojrzenie
Jeden procent podatku dla Spojrzenia Pomoc dla osób z problemami wzrokowymi

Integracja społeczna niewidomych i słabo widzących - zimowa i letnia impreza turystyczna

 

Zobacz także: Harmonogram działań w projekcie

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabo Widzących „Spojrzenie” w Łodzi informuje, że realizuje projekt pn. „Integracja społeczna niewidomych i słabo widzących - zimowa i letnia impreza turystyczna”, którego celem jest wzrost aktywności społecznej aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych wzrokowo (15 osób niewidomych i słabo widzących w wieku 7 - 24 lata).

 

Projekt ten składa się z dwóch wyjazdów turystycznych, które odbędą się w terminach: 23.05.2016r. - 29.05.2016r. i 21.08.2016r. - 27.08.2016r.

 

Sposób i zasady rekrutacji do projektu określa REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU p.n. „Integracja społeczna niewidomych i słabo widzących - zimowa i letnia impreza turystyczna”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dostępny w biurze projektu i na stronie internetowej www.spojrzenie.org.pl

 

Szczegóły dotyczące udziału w projekcie można uzyskać do dnia 17 maja 2016r., składając zapytanie na adres mailowy: stow.spojrzenie@gmail.com

 

Zapraszamy serdecznie do udziału w projekcie!

 

91-866 Łódź, ul. Dziewanny 24
e-mail: stow.spojrzenie@gmail.com
www.spojrzenie.org.pl

 

Termin realizacji projektu: 01.01.2016 - 31.12.2016

 

Projekt „Integracja społeczna niewidomych i słabo widzących - zimowa i letnia impreza turystyczna” współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Script logo