Działania w latach 2000 - 2013 - Stowarzyszenie Spojrzenie
Jeden procent podatku dla Spojrzenia Pomoc dla osób z problemami wzrokowymi

Działania w latach 2000 - 2013

Maj 2000

 • Powołanie Stowarzyszenia na Rzecz Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabo Widzących „Spojrzenie” z siedzibą przy ul. Dziewanny 24 w Łodzi.

Grudzień 2000

 • Otrzymanie pierwszej dotacji na imprezę integracyjną „Spotkanie z Mikołajem”.

2002 - 2013

 • Cykliczne spotkania piknikowe we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 6 w Łodzi.

2003

 • Utworzenie NZOZ „SPOJRZENIE”, świadczącego nieodpłatne specjalistyczne usługi okulistyczne i rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży niewidomej oraz słabo widzącej.

2003 - 2006

 • Ogólnopolskie Spotkania Integracyjne dla dzieci i młodzieży słabo widzącej i niewidomej: „Nasza mała i wielka ojczyzna”, „Jesteśmy dziećmi w Europie”, „Jesteśmy dziećmi świata”, „Wehikuł czasu”

2003 - 2013

 • Imprezy „mikołajkowe i choinkowe” dla małych dzieci niewidomych i słabo widzących.
 • Przygotowanie termowypukłych pomocy tyflodydaktycznych w ilości 2000 sztuk dla uczniów z dysfunkcją narządu wzroku.

2003 - 2013

 • Zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży słabo widzącej i niewidomej.

2004 - 2008

 • Wizyty domowe - rehabilitacja 80 małych dzieci niewidomych i słabo widzących w Łodzi i na terenie woj. łódzkiego.

2005

 • Badania przesiewowe w szkołach masowych dla 200 dzieci na terenie woj. łódzkiego z wykorzystaniem programów: „Widzę”, „Słyszę”, „Mówię”.

2005 - 2008

 • Warsztaty rehabilitacyjne dla rodziców z dziećmi niewidomymi i słabo widzącymi w Borkach k/ Łodzi.

2009

 • Obóz z elementami terapii pedagogicznej i rehabilitacji podstawowej dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku - Zakopane.
 • Obóz z kursem przygotowującym młodzież niewidomą i słabo widzącą do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym i w społeczeństwie - Zakopane.
 • Uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego

2009 - 2011

 • Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne i usamodzielniające dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku.

2010

 • Kursy i szkolenia wyjazdowe zwiększające samodzielność i zaradność życiową młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku - Zakopane, Poddąbie.
 • Utworzenie sekcji „Goalball” (piłka toczona) dla niewidomych i słabo widzących w Ośrodku przy ul. Dziewanny 24.
 • Wydanie Poradnika dla rodziców dzieci z uszkodzonym wzrokiem dotyczącym rozwoju komunikacji i mowy.
 • Kurs z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży niepełnosprawnej wzrokowo (Zakopane).

2011

 • Szkolenie tyflologiczne dla młodzieży niepełnosprawnej wzrokowo.
 • Kurs tyflologiczny dla młodzieży niepełnosprawnej wzrokowo (Bukowiec).
 • Kurs z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży niepełnosprawnej wzrokowo (Zakopane).
 • Dzień Białej Laski - impreza integracyjna dla dzieci z SOSW nr 6 i Szkoły Językowej.
 • Podnoszenie kompetencji nauczycielskich (tyflopedagogów) w zakresie stosowania notacji brajlowskiej, zasad adaptacji materiałów i grafiki (ilustracji, map, rycin) dla uczniów niewidomych i słabo widzących - szkolenie dla 40 tyflopedagogów.

2012

 • Organizacja dwóch działań pod wspólnym tytułem "Integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" dofinansowanego przez RCPS.
 • Działanie I. 3-dniowe warsztaty wyjazdowe dotyczące procesu integracji społecznej osób niepełnosprawnych.
 • Działanie II. Dzień Białej Laski regionalną imprezę kulturalną dla 45 dzieci i młodzieży dla dzieci z SOSW nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 120.
 • Prowadzenie ciągłej rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wzrokowo w ramach projektu „Start 2” dofinansowanego przez PFRON, którego celem było zwiększanie samodzielności i zaradności życiowej beneficjentów. Projekt nadal jest kontynuowany.
 • Przeprowadzenie 2 wyjazdów szkoleniowych dla młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku, których celem było zwiększanie samodzielności i aktywizacji zawodowej beneficjentów. Projekt „Uwierz w siebie” dofinansowany został przez PFRON.

2013

 • Prowadzenie indywidualnych zajęć usamodzielniających dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabo widzącej - w ramach projektu „Start 2” dofinansowanego przez PFRON.
 • Organizacja wyjazdu młodzieży niewidomej i słabo widzącej na otwarcie ogrodu zmysłów sensorycznych Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem.
 • Przeprowadzenie 3 dniowych warsztatów wyjazdowych dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 6 w Łodzi oraz osób wspierających (lekarz okulista, pielęgniarka), dotyczących szeroko rozumianej integracji społecznej dofinansowanego przez RCPS.
 • Organizacja integracyjnej imprezy kulturalnej dzieci niewidomych i słabo widzących oraz uczniów szkoły ogólnodostępnej w ramach projektu “Dzień Białej Laski-święto osób niewidomych i słabo widzących” dla dzieci z SOSW nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 122 dofinansowanego przez RCPS.
 • Organizacja V Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury.
 • Współorganizowanie dwóch Pikników integracyjnych na terenie SOSW nr 6 skierowane do dzieci młodzieży niewidomej i słabo widzącej oraz ich rodzin.
 • Sfinansowanie „Spotkania Wigilijnego” dla wychowanków internatu w SOSW nr 6.
Script logo